CHỐT SỐ Dàn Đề 4 Con MB: 300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :20-04-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 4 con Kết quả Theo
20-04-21
19-04-2165,18,24,75Ăn đề 65191
18-04-2142,09,17,00Ăn đề 00165
17-04-2180,60,53,90Ăn đề 80170
16-04-2189,18,29,41Ăn đề 89169
15-04-2141,82,35,54Ăn đề 82172
14-04-2190,84,77,22Trượt172
13-04-2129,49,34,05Ăn đề 05163
12-04-2161,52,77,42Trượt182
11-04-2190,13,01,30Ăn đề 13173
10-04-2108,03,13,92Ăn đề 13157
09-04-2162,66,28,03Trượt152
08-04-2143,04,60,24Ăn đề 04186
07-04-2113,58,79,65Trượt192
06-04-2155,53,14,12Trượt193
05-04-2117,15,92,00Ăn đề 00184
04-04-2137,71,54,78Ăn đề 78164
03-04-2110,00,98,92Ăn đề 10199
02-04-2168,40,71,95Ăn 95174
01-04-2137,80,93,30Ăn đề 93170
31-03-2198,92,31,75Trượt151
30-03-2184,43,49,99Trượt195
29-03-2162,08,39,44Trượt183
28-03-2197,44,10,95Ăn đề 95189
27-03-2115,78,42,63Trượt195
26-03-2151,37,46,42Ăn đề 42191
25-03-2121,19,33,83Ăn đề 19156
24-03-2139,69,21,38Ăn đề 38197
23-03-2126,43,61,90Trượt152
22-03-2115,98,90,25Ăn đề 15152
21-03-2122,63,70,68Trượt156
20-03-2181,53,75,83Trượt174
19-03-2134,78,12,96Trượt165
18-03-2136,24,98,22Trượt163